สุวรรณอัมพร https://wfe.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-04-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-04-2017&group=1&gblog=24 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดถึง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-04-2017&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-04-2017&group=1&gblog=24 Thu, 20 Apr 2017 3:05:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=16-03-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=16-03-2017&group=1&gblog=23 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[วันหนึ่ง...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=16-03-2017&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=16-03-2017&group=1&gblog=23 Thu, 16 Mar 2017 22:40:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-01-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-01-2017&group=1&gblog=22 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[สมการแห่งรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-01-2017&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-01-2017&group=1&gblog=22 Sun, 29 Jan 2017 3:07:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=19-12-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=19-12-2016&group=1&gblog=21 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[Yesterday Today and Tomorrow]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=19-12-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=19-12-2016&group=1&gblog=21 Mon, 19 Dec 2016 3:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2016&group=1&gblog=20 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[Timeline ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2016&group=1&gblog=20 Sat, 05 Nov 2016 21:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=12-09-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=12-09-2016&group=1&gblog=19 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[Cover versions]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=12-09-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=12-09-2016&group=1&gblog=19 Mon, 12 Sep 2016 3:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=25-08-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=25-08-2016&group=1&gblog=18 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[กล่องความทรงจำ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=25-08-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=25-08-2016&group=1&gblog=18 Thu, 25 Aug 2016 3:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=22-06-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=22-06-2016&group=1&gblog=17 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่ง่าย...ไม่ยาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=22-06-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=22-06-2016&group=1&gblog=17 Wed, 22 Jun 2016 17:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-05-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-05-2016&group=1&gblog=16 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรวจสุขภาพรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-05-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=29-05-2016&group=1&gblog=16 Sun, 29 May 2016 3:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-05-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-05-2016&group=1&gblog=15 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ...ที่ใจเราตรงกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-05-2016&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-05-2016&group=1&gblog=15 Wed, 04 May 2016 3:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=09-04-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=09-04-2016&group=1&gblog=14 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามท้ายบท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=09-04-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=09-04-2016&group=1&gblog=14 Sat, 09 Apr 2016 22:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=15-02-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=15-02-2016&group=1&gblog=13 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[รัก...ที่ฉันปอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=15-02-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=15-02-2016&group=1&gblog=13 Mon, 15 Feb 2016 4:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-01-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-01-2016&group=1&gblog=12 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ดูละครย้อนมาดูตัว...คำสอนของคุณหญิงแก้ว ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-01-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-01-2016&group=1&gblog=12 Sun, 31 Jan 2016 16:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=28-01-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=28-01-2016&group=1&gblog=11 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรัก...ก็เช่นกัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=28-01-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=28-01-2016&group=1&gblog=11 Thu, 28 Jan 2016 2:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=27-12-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=27-12-2015&group=1&gblog=10 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=27-12-2015&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=27-12-2015&group=1&gblog=10 Sun, 27 Dec 2015 3:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=13-12-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=13-12-2015&group=1&gblog=9 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ intersection...จุดตัด]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=13-12-2015&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=13-12-2015&group=1&gblog=9 Sun, 13 Dec 2015 3:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=8 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่เกิดขึ้นกับเรา...มันดีเสมอ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=8 Fri, 04 Dec 2015 23:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=7 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[คำว่า เรา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=04-12-2015&group=1&gblog=7 Fri, 04 Dec 2015 3:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=24-11-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=24-11-2015&group=1&gblog=6 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[I have got butterflies in my stomach]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=24-11-2015&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=24-11-2015&group=1&gblog=6 Tue, 24 Nov 2015 3:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=10-11-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=10-11-2015&group=1&gblog=5 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA['Like dissolves Like...Love dissolves Love']]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=10-11-2015&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=10-11-2015&group=1&gblog=5 Tue, 10 Nov 2015 2:00:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=08-11-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=08-11-2015&group=1&gblog=4 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของเรา...ไม่เท่ากันในทุกๆวัน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=08-11-2015&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=08-11-2015&group=1&gblog=4 Sun, 08 Nov 2015 2:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2015&group=1&gblog=3 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[รักเรา...เก่าหรือยัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2015&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=05-11-2015&group=1&gblog=3 Thu, 05 Nov 2015 2:44:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-10-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-10-2015&group=1&gblog=2 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้ทุกสิ่งมีคู่...อยู่ร่ำไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-10-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=31-10-2015&group=1&gblog=2 Sat, 31 Oct 2015 2:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-11-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-11-2013&group=1&gblog=1 https://wfe.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ...พิศวง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-11-2013&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wfe&month=20-11-2013&group=1&gblog=1 Wed, 20 Nov 2013 1:51:55 +0700